top of page

Klasy projektowe

Oprócz lekcji „Slice of Britain”, nasz program akademicki obejmuje również zajęcia z oświecających projektów.  Zajęcia projektowe trwają tydzień, który kończy się przedstawieniem przez wszystkich uczniów tego, czego się nauczyli i dzieleniem się nowo odkrytą wiedzą ze wszystkimi innymi uczniami i pracownikami. Lekcje informacyjne pozwalają naszym uczniom korzystać z niezależnych strategii uczenia się, ponieważ pod kierunkiem swoich nauczycieli muszą wykorzystać swoją wyobraźnię do badania, tworzenia i prezentowania swojej pracy na tych kreatywnych lekcjach.

Kluczowe fakty


Projekty obejmują: hrabstwa anglojęzyczne, podczas których uczniowie muszą badać i przedstawiać informacje na temat krajów, w których używa się języka angielskiego, „Dragons Den”, podczas którego uczniowie muszą tworzyć i przedstawiać własne pomysły biznesowe, tydzień teatralny, podczas którego uczniowie muszą pisać, produkować i wykonywać swoje własne sztuki teatralne oraz wiele innych.

bottom of page