top of page

Polityka prywatności

Niniejsza informacja o prywatności wyjaśnia informacje wykorzystywane przez Buckswood Overseas Summer School i naszą stronę internetową: www.buckswoodsummerschool.com .

 

Niniejsza informacja o ochronie prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez Buckswood Overseas Summer School. Niniejsze zawiadomienie opisuje:

 

 • Jakie dane osobowe są zbierane od Ciebie za pośrednictwem naszych formularzy, komunikacji i strony internetowej?

 • Jakie masz możliwości wyboru dotyczące wykorzystania Twoich danych?

 • Procedury bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem Twoich informacji

 • Jak możesz poprawić wszelkie nieścisłości w informacjach?

 • Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji

 

Jesteśmy jedynymi właścicielami informacji zebranych na naszej stronie internetowej

 

Mamy dostęp tylko do informacji, które dobrowolnie przekazujesz nam za pośrednictwem poczty elektronicznej za pośrednictwem naszych formularzy online lub innego bezpośredniego kontaktu z Tobą. Nie będziemy nikomu sprzedawać ani wypożyczać tych informacji. Wykorzystamy Twoje dane, aby odpowiedzieć Ci, w związku z powodem, dla którego się z nami skontaktowałeś. Nie będziemy udostępniać Twoich danych żadnej stronie trzeciej spoza naszej organizacji, chyba że jest to konieczne do spełnienia Twojej prośby.

 

Twój dostęp do informacji i kontrola nad nimi

 

Możesz zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów od nas w dowolnym momencie. W dowolnym momencie możesz wykonać następujące czynności, kontaktując się z nami pod adresem summerschool@buckswood.co.uk:

 

 • Zobacz, jakie dane o Tobie posiadamy

 • Zmień/popraw wszelkie dane, które posiadamy o Tobie

 • Poproś nas o usunięcie wszelkich danych, które posiadamy o Tobie

 • Wyraź wszelkie obawy związane z wykorzystaniem przez nas Twoich danych

 

Bezpieczeństwo

 

Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Twoje informacje. Gdy przesyłasz poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje informacje są chronione zarówno w trybie online, jak i offline.

 

Chociaż chronimy poufne informacje przesyłane online, chronimy również Twoje informacje offline. Tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania określonej pracy, mają dostęp do danych osobowych. Komputery/pliki, w których przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

 

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy niniejszej polityki prywatności, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z nami pod adresem: summerschool@buckswood.co.uk.

 

Jakie informacje o uczniach zbieramy i dlaczego ich używamy?

 

Musimy zbierać od Ciebie informacje, gdy rezerwujesz u nas kurs.

Zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, narodowości, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz kontaktów w nagłych wypadkach.

 

Możesz również zostać poproszony o podanie danych paszportu lub wizy, jeśli jest to wymagane, a także konkretnych informacji medycznych i dietetycznych dotyczących Twojego zakwaterowania lub potrzeb edukacyjnych.

 

Podczas zajęć szkolnych można fotografować uczniów. Zdjęcia szkolne mogą być wykorzystywane na zarządzanych przez nas stronach w mediach społecznościowych i materiałach marketingowych.

 

Wszystkie Twoje dane osobowe i zdjęcia będą bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie:

 

 • zapisać Cię do naszej szkoły

 • do przetwarzania transakcji

 • pomoc przy wnioskach wizowych

 • zarezerwować nocleg

 • oficjalnie promować Buckswood Overseas Summer School

 

Buckswood Overseas Summer School wymaga pozwolenia na wykorzystanie tych informacji lub zdjęć zrobionych z Tobą. Możesz zażądać tych danych w dowolnym momencie lub poprosić nas o usunięcie ich z naszej dokumentacji szkolnej, chyba że są one przechowywane ze względów prawnych.

 

Zapytamy Cię, czy akceptujesz tę politykę prywatności w naszym formularzu rezerwacji. To może zostać wycofane w dowolnym momencie.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie - +44 (0) 7596609400 lub e-mailem summerschool@buckswood.co.uk.

 

Oświadczenie o ochronie danych

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

 

 • Aby spersonalizować Twoje doświadczenie (Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby)

 • Aby ulepszyć naszą szkołę (nieustannie staramy się ulepszać nasze kursy w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Ciebie)

 • Aby zakończyć transakcje finansowe

 • Twoje informacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane ani przekazywane żadnej innej firmie z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, z wyjątkiem wyraźnego celu zapisania Cię na jeden z naszych kursów, spersonalizuj swoje doświadczenie (kurs, program socjalny, zakwaterowanie) lub oficjalna promocja Buckswood Overseas Summer School

 • W celu administrowania naszymi rejestrami BHP

 • Aby odpowiedzieć na e-maile

 • Umiejętność odpowiedniego działania w sytuacjach awaryjnych

 

Twoje dane osobowe – co to jest?

 

 • Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do Twojej identyfikacji

 • Identyfikacja może nastąpić dzięki danym kontrolowanym przez Buckswood Overseas Summer School

 • Przetwarzanie danych osobowych podlega ogólnym przepisom o ochronie danych (RODO)

 

Buckswood Overseas Summer School może zbierać i przechowywać:


Data urodzenia; szczegóły kontaktu; narodowość; Płeć; numer telefonu alarmowego; Informacja o płatności; dane paszportowe i wizowe (jeśli są wymagane); schorzenia, specjalne potrzeby edukacyjne, alergie i wszelkie wymagania, które określisz; wyniki testów i egzaminów, zdjęcia i filmy szkolne.

 

Kim jesteśmy?


Administratorem danych jest Buckswood Overseas Summer School. Oznacza to, że Buckswood Overseas Summer School decyduje o tym, w jaki sposób i dlaczego Twoje dane osobowe są wykorzystywane i przechowywane.

 

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Buckswood Overseas Summer School przestrzega RODO, dbając o aktualność danych osobowych; poprzez bezpieczne przechowywanie i niszczenie; nie zbierając ani nie zatrzymując nadmiernych ilości danych; poprzez ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem oraz poprzez zapewnienie odpowiednich środków technicznych w celu ochrony danych osobowych.

 

Używamy i udostępniamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 • Aby zapewnić naszemu zespołowi rezerwacji odpowiednie informacje, aby skutecznie zapisać studentów do naszych programów językowych i opcji zakwaterowania

 • Aby pomóc naszemu zespołowi akademickiemu i nauczycielom umieścić uczniów w klasie na odpowiednim poziomie

 • Przetwarzanie transakcji finansowych i prowadzenie szkoły językowej

 • Prowadzenie akt naszych uczniów, pracowników i agentów

 • Aby prowadzić nasze rejestry BHP

 • Prowadzenie własnych rachunków finansowych i dokumentacji akademickiej

 • Aby spełnić nasze wymagania akredytacyjne

 • Aby pomóc studentom spoza EOG w ubieganiu się o wizy studenckie w Wielkiej Brytanii

 • Aby zamówić ubezpieczenie medyczne na żądanie i wymagane

 • Prowadzenie ewidencji obecności w służbach imigracyjnych

 • Aby promować szkołę i komunikować się z uczniami w sprawie wydarzeń i aktualności

 • Aby zapisać uczniów na egzaminy z języka angielskiego

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Obejmują one artykuł 6 lub artykuł 9 – omówione osobno poniżej:

 

Art. 6 RODO - Zgodność z prawem przetwarzania

 

 • Za zgodą osoby, której dane dotyczą

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (patrz regulamin)

 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (dokumenty finansowe są przechowywane w celu spełnienia naszych prawnych zobowiązań podatkowych, rejestry studentów są przechowywane dla naszych wymagań akredytacyjnych i władz imigracyjnych)

 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby (obowiązki BHP)

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy, prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą (w celu promocji szkoły językowej i przekazywania informacji uczniom)

 

Art. 9 RODO - Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

 

 • Wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w przypadku, gdy sądy działają w charakterze sądowym (wnioski wizowe i wymogi wizowe dla studentów spoza UE)

 • Przetwarzanie jest konieczne ze względu na ważny interes publiczny na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego (ewidencja zdrowia i bezpieczeństwa, wnioski wizowe i wymogi wizowe dla studentów spoza UE)

 • Przetwarzanie jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania wszelkich polis ubezpieczeniowych dla studentów

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych (informacje o rekrutacji)

 

Udostępnianie danych osobowych


Twoje dane osobowe będą traktowane w ścisłej tajemnicy i będą udostępniane wyłącznie odpowiednim pracownikom Buckswood Overseas Summer School, w celu spełnienia wymagań prawnych lub, w stosownych przypadkach, zaufanym organizacjom partnerskim świadczącym usługi, takie jak programy społeczne, opieka medyczna, ubezpieczenia ubezpieczenie, pomoc w ubieganiu się o wizę, otwarcie konta bankowego lub usługi imigracyjne. Twoje dane będziemy udostępniać innym podmiotom zewnętrznym wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?


Wszystkie dane osobowe usuwamy po upływie 5 lat.

Twoje prawa i Twoje dane osobowe


O ile nie podlega to wyjątkowi wynikającemu z RODO, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

 

 • Prawo do żądania kopii Twoich danych osobowych, które Buckswood Overseas Summer School posiada na Twój temat

 • Prawo do żądania, aby Buckswood Overseas Summer School poprawiła wszelkie dane osobowe, jeśli okaże się, że są niedokładne lub nieaktualne

 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy Buckswood Overseas Summer School nie musi już przechowywać takich danych

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie

 • Prawo żądania od administratora danych udostępnienia osobie, której dane dotyczą, jej danych osobowych oraz, w miarę możliwości, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi danych (tzw. prawo do przenoszenia danych)

 • Prawo, w przypadku sporu dotyczącego prawidłowości lub przetwarzania Twoich danych osobowych, do żądania ograniczenia dalszego przetwarzania

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w stosownych przypadkach), chyba że jest to wymagane z uzasadnionych lub prawnych powodów

 • Prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Ochrony Danych

Przekazywanie danych za granicę


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów lub terytoriów poza UE wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, jeśli jest to wymagane.

 

Dalsze przetwarzanie


Jeśli zechcemy wykorzystać Twoje dane osobowe w nowym celu, nieobjętym niniejszą Informacją o ochronie danych, przed rozpoczęciem przetwarzania dostarczymy Ci nowe powiadomienie wyjaśniające to nowe wykorzystanie i określające odpowiednie cele i warunki przetwarzania. Gdzie i kiedykolwiek będzie to konieczne, poprosimy Cię o uprzednią zgodę na nowe przetwarzanie.

Szczegóły kontaktu


W celu skorzystania ze wszystkich odpowiednich praw, zapytań lub reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami .

bottom of page