top of page

Nadzór w BOSS

Opieka nad naszymi uczniami to coś, co w BOSS traktujemy bardzo poważnie. My  stawiać dobro i zainteresowania naszych uczniów ponad wszystko i wiedzieć, gdzie nasi uczniowie są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Członkowie personelu rzadko znajdują się w odległości większej niż 10 metrów od uczniów i wszystkich uczniów  dokładnie wiedzą, gdzie mogą znaleźć pracownika 24/7. Wszyscy studenci noszą opaskę na rękę, na której mogą znaleźć całodobowy numer telefonu alarmowego na wypadek, gdyby nie mogli znaleźć członka personelu, co jest mało prawdopodobne, ale nigdy nie wiadomo. Mogą zadzwonić pod ten numer i ktoś będzie z nimi bardzo szybko.

Wszyscy nasi pracownicy są przynajmniej przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  ochrona dzieci i reagowanie w sytuacjach kryzysowych oraz mamy oceny ryzyka na każdą ewentualność od wizyty w Londynie do  oglądać film.

Kiedy uczniowie są zarejestrowani?

07:45 Po przebudzeniu

08:00 Podczas inspekcji pokoju

09:00 Na apelu

09:30 W klasie

11:30 Po przerwie

14:00 W klasie

15:30 Na spotkaniu zajęć

17:30 Na spotkaniu zajęć

20:00 Na zajęcia wieczorne

22:00 W domach

23:00 W łóżku

bottom of page